Syndicale delegatie-effectief

Syndicale delegatie-vervangend

De syndicale delegatie (SD) is ongetwijfeld de motor van de syndicale werking in het bedrijf. Zij treedt op bij individuele en collectieve geschillen en controleert de toepassing van de collectieve en de individuele arbeidsovereenkomsten en van de sociale wetgeving. De werkgever is verplicht de delegatie op de hoogte te brengen van alle beslissingen die een invloed kunnen hebben op de loon- en arbeidsvoorwaarden. De SD wordt ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s).

 

Het zijn de syndicale organisaties die rechtstreeks de afgevaardigden aanstellen. Vanaf hun aanstelling vertegenwoordigen zij de bij hen aangesloten werknemers.