Veranderingen op 1 januari 2024

Wat verandert op 1 januari?

Op 1 januari zijn alweer veranderingen aangekondigd die je in je portemonnee kan voelen. Ook zien we belangrijke aanpassingen bij de wettelijke vakantiedagen, een gevoelige uitbreiding van het systeem van flexi-jobs, nieuwe maatregelen voor langdurig zieken en gewijzigde leeftijdsvoorwaarden voor doelgroepenvermindering. 

Loonindexering voor miljoen werknemers

Vanaf 1 januari is er een loonindexering in 5 grote sectoren. Zo'n miljoen werknemers zien hun loon met zo'n 1,5 tot 1,8% stijgen.    

Op 1 januari worden de lonen in PC200 geïndexeerd.  Voor zo'n 500.000 bedienden wordt het loon dan met 1,48 % aangepast aan de gestegen levensduurte.  Verder zijn er ook indexverhogingen voor werknemers in de horecavoedingsindustrie en het wegvervoer.

Het Planbureau verwacht voor andere paritaire comité verschillende indexeringen voor 2024.  Men schat er de indexering als volgt in:

 • Garages: 1,25% op 1 februari
 • Metaalsector: 4,16% op 1 juli
 • Bouw- en houtbewerking:  +0,45% op 1 januari, +1,24% op 1 april, 1,71% op 1 juli en 0,65% op 1 oktober
 • Papier- en kartonbewerking: +1,05%, 3,08% op 1 juli en 1,02% op 1 december 
 • Kleding en confectie: 1,88% op 1 april en 2,09% op 1 oktober

Hogere uitkeringen voor gepensioneerden en zieken

Vanaf 1 januari 2024 gaan de uitkeringen omhoog voor:

 • Gepensioneerden:  onder meer de minimumpensioenen en het vakantiegeld (in mei)
 • Zieken, invaliden en slachtoffers van beroepsziekte of arbeidsongeval

De verhogingen komen er mede dankzij de aanhoudende druk van het ACV om welvaartsverhogingen bovenop de index te voorzien.  Deze uitkeringen stegen op  1 november vanwege de automatische indexering al met 2% en gaan dus op 1 januari nog eens omhoog.

Check het volledig overzicht van de verhogingen sociale uitkeringen op 1 januari 2024.

Ziekte tijdens vakantie en overdragen verlof

Ziek tijdens je verlof?  Je kan je wettelijke vakantiedagen voortaan recupereren.  Word je ziek tijdens je verlof, dan kan je je ziek melden.  Je wettelijke vakantiedagen worden dan voor de duur van het ziekte-attest geannuleerd zodat je ze op een later moment kan opnemen.  Lees er alles over bij 'Verlof en ziekte'.   Je vindt er tevens onze handige modeldocumenten die je kan gebruiken op reis in het buitenland

Kan je je vakantie niet op tijd opnemen door door arbeidsongeschiktheid, een (arbeids)ongeval, beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof of adoptieverlof?  Dan kan je vanaf 2024 de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen tot 2 jaar na het vakantiejaar overdragen.  Lees verder.

Uitbreiding flexi-jobs naar nieuwe sectoren en beperkende maatregelen

Je kon het hier eerder al lezen:  vanaf 1 januari wordt het systeem van flexi-jobs gevoelig uitgebreid naar 14 nieuwe sectoren, zoals onder meer in de kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur in de openbare sector, land- en tuinbouw, ... Tegelijk komen er beperkende maatregelen.  Zo zal het loon van een flexi-job ook gelijkgesteld zijn met het minimumloon in de betreffende sector. 

Het ACV is kritisch en zal als sociale partner deze uitbreiding en maatregelen nauwlettend evalueren.

Verplichtingen voor langdurig zieken

Wie langdurig ziek is, krijgt vanaf 2024 bijkomende verplichtingen opgelegd, onder meer:

 • Na 4, 7 of 11 maanden ziekte: verplicht bezoek bij een adviserende arts of het ziekenfonds.
 • Na 11 maanden:  verplicht bezoek bij een adviserend arts.
 • Na 12 maanden ziekte ben je officieel invalide en heb je een verplichte afsprak bij het ziekenfonds. 
 • Na 5 jaar invaliditeit:  verplichte afspraak bij je mutualiteit.

Was je langdurig ziek en ga je terug aan de slag? Het ACV staat je bij, check alle info op  www.hetacv.be/re-integratie.

Wijzigende leeftijdsvoorwaarden voor doelgroepvermindering

De leeftijdsvoorwaarden bij doelgroepenvermindering voor oudere werknemers worden geleidelijk aan opgetrokken.  Vanaf 1 januari krijgt een werkgever pas een voordeel van 600 of 1.500 als die iemand te werk stelt van respectievelijk 61 en 62 jaar.

Andere maatregelen

Verder zien we nog nog bonte reeks maatregelen met een mogelijke financiële impact, zoals:

 • Duurdere elektriciteit door stijging van de nettarieven.  We zullen aan onze factuur merken vanaf 2025.
 • Indexering huur van slecht geïsoleerde woningen is vanaf 1 januari 2024 terug toegelaten.  Voor veel huurders dreigt de huurprijs dus te stijgen.
 • Wijzigingen sociale huur:  sommigen zullen meer betalen, andere minder.