Wegcode Speedpedelec

Vanaf 1 juli mogen speed pedelecs stelselmatig op alle jaagpaden.

 

Speed pedelecs (bromfietsen klasse P) mogen al op een aantal jaagpaden rijden en zullen stelselmatig vanaf 1 juli overal op het jaagpad toegelaten worden. De onderborden van de signalisatie regelen de toegang. ‘Bromfietsen klasse P’ of ‘speed pedelecs’ moet letterlijk vermeld staan als uitzondering op het verbodsbord, om rechtsgeldig met je speed pedelec op het jaagpad te rijden:

 

 

Waar je dit onderbord tegenkomt, mag je dus met je speed pedelec op het jaagpad. Waar dit nog niet zo is, moeten de onderborden nog aangepast worden en is het gebruik van speed pedelecs tot dan verboden. Opgelet: net zoals iedere jaagpadgebruiker moet ook een speed pedelec zich houden aan de maximumsnelheid van 30 km/u (zie lager).

 


 

PLAATS VAN DE SPEED PEDELEC OP DE OPENBARE WEG

 

 • Algemene regels (exclusief uitzonderingen via onderbord):
  • Speed pedelecs worden toegelaten tot delen van de openbare weg aangeduid met borden D7 en D9
  • D10 fietspaden (cirkelvormig blauw bord met daarop fiets én voetganger boven elkaar) zijn verboden.
  • Tot 50km/u heb je vrije keuze tussen fietspad en rijbaan
  • Vanaf 50km/u moet je op het fietspad fietsen, tenzij dit fietspad verboden is, dan mag je op de rijbaan fietsen.
  • In fietsstraten mag je je gedragen als elke andere fiets.
  • Verbodsborden primeren boven fietsstraat borden.

 

 • De regels lijken op deze van bromfiets klasse B, maar zijn niet hetzelfde. Zo heeft het bromfietsicoon met vermelding ‘B’ geen enkele betekenis voor de speed pedelec.
 • Een specifiek verkeersbord met symbool van een bromfiets met de letter P geeft uitzonderingen aan (verplichting, verbod, toelating).
 • Binnen de bebouwde kom mogen twee speed pedelecs naast mekaar rijden. (Artikel 43.2 KB 01.12.1075)
 • Buiten de bebouwde kom moeten wagens 1.5m zijdelingse afstand houden voor het inhalen van een speed pedelec. (binnen de bebouwde kom 1m)
 • Speed pedelecs hebben toegang tot schoolstraten.
 • Speed pedelecs hebben toegang tot trage wegen, tenzij anders vermeld aan die wegen.
 • B22 en B23 gelden ook voor speed pedelecs: toelating rechtdoor te rijden of rechtsaf te slaan bij rood licht, mits veilig mogelijk.