Wijzigingen tijdskrediet

Motief zorg voor een kind

Neem je tijdkrediet met het motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, dan moet je rekening houden met 3 inkortingen:

  • Voor het voltijdse tijdskrediet, de leeftijd verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het voltijdse tijdskrediet zal vanaf 2023 dus aangevraagd moeten worden vooraleer het kind effectief 5 jaar is.
  • Je zal dit motief nog maar voor maximaal 48 in plaats van 51 maanden kunnen gebruiken.  Deze knip geldt ook voor lopende tijdskredieten voor zover de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg van een kind zal hebben opgenomen. Voor werknemer die op 1 februari al minstens 30 maanden hebben opgenomen, geldt de inkorting enkel voor toekomstige aanvragen.
  • Vanaf 1 juni 2023 moet je als werknemer minstens 3 jaar in dienst zijn bij je werkgever om van dit motief gebruik te kunnen maken, in plaats van de 2 jaar dienst vandaag.  Dit was eerder aangekondigd voor 2024.  Dit werd dus vervroegd.

Deze tweede en derde maatregel gelden zowel voor het voltijdse tijdskrediet als voor de deeltijdse opnamevormen. 

Besparingen in de uitkeringen

Volgende verhoogde uitkeringen vallen weg:

  • De verhoogde uitkeringen voor  50-plussers in de thematische verloven.
  • De hogere uitkeringen voor 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit binnen het tijdskrediet.

Voor nieuwe aanvragen gelden voortaan de gewone, lagere uitkeringen.